Бюлетин

/Бюлетин

Административните услуги свързани с туризма ще се извършват в Туристически информационен център „Мелницата“

До лицата, извършващи туристическа дейност в обекти за настаняване и заведения за хранене и развлечение Община Балчик съобщава, че от 29 юни 2020 г. административните услуги, свързани с туризма, ще се извършват на едно място – в Туристически информационен център „Мелницата“ на площад „Кап. Георги Радков“ 1, гр. Балчик. УСЛУГИ: - Прием [...]

2020-07-03T17:03:12+00:00юни 29th, 2020|Бюлетин|

70% спад на туристите в Балчик спрямо 2019

70% е спадът  на туристите в Белия град  спрямо петте месеца на миналата година, 80 на сто по-малко са но­щув­ки­те, показват данните на общинска данъчна служба в Балчик. 44 700 ту­рис­ти са по­се­ти­ли об­щи­на Бал­чик за пър­ви­те пет ме­се­ца на ми­на­ла­та го­ди­на. Те са реа­ли­зи­ра­ли 136 538 но­щув­ки. Как­ви са числата през 2020 [...]

2020-07-03T16:44:14+00:00юни 17th, 2020|Бюлетин|

Приключва ремонтът на Дамбата в Балчик

Община Балчик финализира строителните дейности за  преасфалтиране и укрепване на Дамбата. Ремонтите се извършват по проект Трансгранично сътрудничество Румъния –България. Като другата община  от румънска страна е община Мангалия. Строителните дейности се калкулират на 1 милион и 200 хиляди лева, припомня за МГ “Добруджа“, зам. кметът Димитрин  Димитров. В проекта са включени [...]

2020-07-03T10:20:36+00:00февруари 25th, 2020|Бюлетин|

Съвет на европейските общини и региони

Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) е най-старото и най-голямото европейско сдружение на местните и регионалните власти. Членовете на СЕОР са национални асоциации на местната и регионалната власт, чиито собствени членове са местните и регионалните власти в тяхната страна. СЕОР се състои от 60 членове от 41 от 47-те страни членки на [...]

2020-02-26T14:19:36+00:00октомври 25th, 2019|Бюлетин|

Резултати от семинарите „Имам идея“, проведени в рамките на проекта в Балчик и Наводари

В рамките на проекта бяха проведени два семинара „Имам идея“  - в Балчик (13-14 юни 2019 )  и Наводари (28-29 June 2019) с общо 80 участника от област Добрич и окръг Констанца.  В събитията се включиха представители на общински администрации, граждани, експерти по туризъм, развитие на градската среда, НПО.  Семинарите бяха ръководени [...]

2020-02-26T13:59:48+00:00юни 30th, 2019|Бюлетин|