Loading...
Контакти2019-08-20T09:56:48+00:00

Община Балчик

Ръководител проект – Димитрин Димитров – заместник кмет УТТЕМСЕ

телефон: 0579 7 10 33

e-mail: dimitrov@balchik.bg

Финансов мениджър – Магдалена Кръстева Георгиева – директор дирекция “МДТХСД и БФС”

телефон: 0579 7 10 48

e-mail: m.georgieva@balchik.bg

Отговорник за техническото оборудване и софтуер – Стоян Петков – старши специалист ЕМС

телефон: 0579 7 10 65

e-mail: s.petkov@balchik.bg

Община Наводари

Асистент мениджър – Адриан Петрика Константин

телефон: +40 241/761 603

e-mail: adi_ctin@yahoo.com

Координатор събития – Рамона Матей Сава

телефон: +40 241/761 603

e-mail: ramona_mateisava@yahoo.com

Счетоводител – Маргарета Митран

телефон: +40 241/761 603

e-mail: secretariat@primaria-navodari.ro