Публична администрация

//Публична администрация
Публична администрация2018-07-15T14:42:48+00:00

Контейнери за отпадъци на град Крефелд

В допълнение към различните онлайн услуги, град Крефелд, Германия, предлага възможност гражданите да си поръчат контейнери за отпадъци по Интернет.

Описание на процеса:

Услугата се отнася за  контейнери за  остатъчни отпадъци, органични отпадъци и хартия. За всеки от тях хората могат за поръчат доставка, извозване, увеличаване на обема или съответно намаляване обема на контейнера в желания брой и  големина.

Обработката на данните:

Информацията и  формуляра за поръчка са достъпни за всеки заинтересуван, и не изискват предоставяне на лични данни. Във формуляра се посочват и съответно се съхраняват само данни, които се отнасят за конкретния случай и са нужни за неговата обработка.  Информация за това излиза в отделно каре още с отварянето на онлайн формуляра.

Предоставянето на данни е доброволно. Незабавно след попълването и изпращането на формуляра той се копира автоматично в друга база данни и се заличава в първоначалната база данни. По този начин пътят на документа не може да бъде проследен в Интернет. Базата данни с попълнените формуляри за поръчка на контейнери не е достъпна чрез хипервръзка.  По този начин изтичането  на данните, получени чрез интернет, е фактически изключено. Не се извършва прехвърляне на данни към трети страни. Съхранението се регулира от съществуващите правни разпоредби. Анонимизирани  данни за потребителите чрез интернет  в Крефелд се съхраняват в  дневници.  Скъсяване на IP адресите с последните три цифри не позволява идентификация на ползвателите на услугата.  Дневниците с  файлове се събират само за целите на сигурността на данните и за статистически цели и  се изтриват на всеки два месеца.

Оценка на защитата на данните:

Процедурата е в съответствие с разпоредбите за защита на данните. Данните се изпращат криптирани. В резултат на това те са защитени от трети страни и не могат да бъдат подправени.  Използва се SSL криптиране с 128-битов ключ, като технологиите  ще продължат да бъдат адаптирани към напредващото техническо развитие в бъдеще. Достъп до получения онлайн формуляр и  неговото съдържание, отнасящо се до личните данни, има само компетентния служител в отдела. Кръгът от хора, до знанието на които стига съдържанието на онлайн формуляра е по – малък от този, до знанието на който стига формуляр, получен по пощата.

Проектът се изпълнява от:

Кмет на град Крефелд

Площад Конрад Аденауер  17

47792 Крефелд

www.krefeld.de; stadtservice@krefeld.de