Семинар “Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности”

//Семинар “Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности”

Семинар “Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности”

В рамките на проекта на 6, 7 и 8 юни в град Балчик,   хотел Уайт рок касъл се проведе семинар “Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности”.

Семинарът имаше за цел обмен на добри практики, презентиране на успешни политики и иновации в публичното управление, както и създаването на мрежа на публични и частни заинтересовани страни от черноморските общности на област Добрич и област Констанца –  местни и регионални публични власти, граждански сдружения, НПО, общо двадесет от общините Шабла, Каварна и Балчик  и двадесет от градовете Констанца, Наводари, Мангалия, Ефория.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от  община Балчик в партньорство с община Наводари.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

Бюджет на проекта: 427 222,06 евро

Период на изпълнение: 22.08.2017 г. – 21.08.2019 г.

ДНЕВЕН РЕД

6 юни, сряда

13:00 – 14:00 – Настаняване на участниците

14:00 – 14:30 – Регистрация на участниците

Сесия 1

14:30 – 15:00 – Откриване на семинара; кратка презентация на проекта

15:00 – 15:30 – Представяне на партньорите по проекта и участниците в семинара

15:30 – 16:00 – Кафе – пауза

Сесия 2

16:00 – 16:30 –Представяне на мрежата, цели, регламент за функциониране

16:30 – 17:00  – Дискусия; Въпроси и отговори

Сесия 3

17:00 – 18:00 – Представяне на местни власти – иновативни политики, добри практики

18:00 – 18:30 – Дискусия; Въпроси и отговори

19:00 – 21:00 – Вечеря

7 юни, четвъртък

9:00 – 9:30 – Регистрация на участниците

Сесия 1

9:30 – 10:00 – Принципи за добро и демократично местно управление

10:00 – 11:00 – Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и нейното прилагане в България

11:00 – 11:30 – Кафе – пауза

Сесия 2

11:30 – 12:30 – Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво и нейното прилагане в  Румъния

12:30 – 13:00  – Дискусия; Въпроси и отговори

13:00 – 14:00 – Обяд

14:00 – 15:00 – Добри европейски  практики

15:00 – 15:30 – Кафе пауза

Сесия 3

15:30 – 16:30 – Трансгранично сътрудничество – сфери на коопериране и ползи за местните общности

16:30 – 17:00 – Дискусия; Въпроси и отговори

17:00 – 18:00 – Срещи и разговори между членовете на мрежата   

19:00 – 21:00 – Вечеря

8 юни, петък

9:00 – 9:30 – Регистрация на участниците

9:30 – 10:30 – Европейски инструменти за териториално сътрудничество (EGTC)

10:30 – 11:00 – Дискусия; Въпроси и отговори

11:00 – 11:30 – Кафе – пауза

11:30 – 12:00 – Oбобщение и закриване на семинара

2020-01-17T15:46:05+00:00юни 8th, 2018|Семинари|