Заетост2018-07-15T14:44:56+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА : ЗАЕТОСТ

Партньорство за техническо обучение в хранително-вкусовата промишленост в Югоизточен Линкълншър

Кампусът Holbeach на Университета в Линкълншър в Обединеното кралство е в челните редици по отношение подобряване на производителността на местната промишленост и по този начин – подобряване качеството на местните възможности за работа (Green). Югоизточен  Линкълншър разкрива конкретни проблеми, свързани с равновесието между търсенето и предлагането на ниско квалифицирана работна ръка.

Преди икономическата криза, безработицата не е проблем за региона и не е имало недостиг на работни места. Въпреки това, производителността е била ниска и млади хора с академично образование са напускали региона, за да търсят възможности за професионално развитие на други места в Обединеното кралство. Стратегията за икономическо развитие и умения на местно ниво установява превес на ниска квалификация, заетост с ниска стойност и липса на възможност за развитие и определя това като ключови въпроси за местното икономическо развитие. Поради тази причина една от ключовите области се оказва постепенната промяна на местната икономика като се повишава търсенето на умения на местно ниво и респективно се повишава притегателната сила на местната икономика за таланта.

В отговор, Университетът в Линкълн създава кампус за специалисти за сектора за производство на храни, разработен в сътрудничество между Съвета на графство Линкълншър и регионални заинтересовани страни. Той се превръща в Център за професионално усъвършенстване и има статут на Национална академия за кадри за сектора за производство на храни и напитки.

Кампусът предлага най-актуално обучение и образователни ресурси, включително и програми за дистанционно и задочно обучение на студенти, които работят в хранително-вкусовия сектор. Същевременно са установени контакти с работодатели, които обменят най-новите технологични разработки и иновации чрез програма „Партньорство за техническо обучение в хранително-вкусова промишленост”.

Една специфична група, която е особено облагодетелствана от повишаване търсенето на квалифицирана работна сила в региона, е местната общност от имигранти. Алиансът за провеждане на обучението е определил местното имигрантско население като латентен и неизползван местен трудов ресурс, като повечето от имигрантите полагат труд под тяхното ниво на професионални умения и квалификации, често сезонна работа в селското стопанство. Малко под една трета от всички участници в курсовете на алианса са имигранти и през 2005/6 кампусът Holbeach провежда двадесет и шест езикови курса по английски език като втори език в четиринадесет различни компании от хранително-вкусовия сектор. 356 са били записаните през този период, а процентът на завършили курсовете е 68 %.