Презентация на проекта

//Презентация на проекта
Презентация на проекта2019-04-25T16:53:00+00:00

law_6-compressor

ПРОЕКТ Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион

акроним SMART BSnetwork

Програма INTERREG V-A Румъния – България

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ ТУК!