Енергийна ефективност

Енергийна ефективност2018-07-15T14:47:04+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Енергийно ефективно модернизиране на уличното осветление

Общината на Олдеслое  обединява усилията си със сдружението на търговците, за да закупи ново коледно осветление за целия град.

Старата коледна украса от електрически крушки е  заменена с елементи с технологията на светлинни тръби. Уличното осветление също е преобразувано така, че захранването на светлинните тръби да е възможно от уличните стълбове, което значително намалява разходите за инсталиране и поддръжка.

Тази мярка не само спестява значително количество енергия (почти 80%) и разходи (9 000 евро ежегодно), но  оправдава  и занапред поставянето на коледна украса, което от гледна точка на градския маркетинг и на търговията е абсолютно желателно.

Решението за замяната на украсата  е взето доброволно от участващите в процеса, и служи за изпълнение на градските ценности за енергийна ефективност.

При изпълнение на услугата са спазени изискванията и процедурите за избор на изпълнител, възлагането става от отдела за градски маркетинг и води в крайна сметка до постигането на изгодни цени за замяна на осветлението, при това с голям годишен потенциал за  спестяване.

Резултати:

Годишно потребление на енергия преди: 25,641 киловатчаса

Годишно потребление на енергия след: 5,641 kWh

абсолютна годишна икономия на енергия: 20 000 kWh

относителни годишни енергоспестявания: 78.0%

годишните спестени емисии на СО: 11,7 т 2

Контакти:

Кмет на

Бад Олдслое,

Провинция Шлезвиг Холщайн

www.badoldesloe.de