Членове на мрежата

Членове на мрежата2020-01-16T13:21:44+00:00

Поканени са за участие всички черноморски общини, градове и комуни от трансграничния регион – Каварна, Шабла, Мангалия, Текиргьол, Ефория, Костинещи, Констанца и други.

Общо 20 участника – заинтересовани страни от област Добрич и минимум 30  – от област Констанца.

ЧЛЕНОВЕ ОТ БЪЛГАРИЯ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЧЛЕНОВЕ ОТ РУМЪНИЯ

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Бланки за нови членове от България

Профил на община
Профил на неправителствена организация

Бланки за нови членове от Румъния

Профил на община
Профил на неправителствена организация