Електронно правителство

//Електронно правителство
Електронно правителство2018-07-15T14:50:23+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА: ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО, СЪОБРАЗЕНО С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информационна система на Общински съвет на Нордерщедт

Влизането в информационната база данни става от  началната страница на града Norderstedt .  Ключовата дума е “информационна система на общински съвет”. Базата данни се поддържа от 1998 г. Тя  съдържа в допълнение към общата информация и данни за общинските съветници от различните политически  сили, за заседанията на общинския съвет,  покани и извадки от протоколи от заседания на постоянни комисии и пр. В част от публикуваните документи, и по-специално в  протоколите  от заседанията има данни  и за отговорните общински служители.

Докато за публикуването на лични данни на съветниците  е получено съгласие в рамките на техните права и отговорности като избрани по време на местните избори,  то  това не е направено за големия брой служители, работещи в общината. Ето защо е потърсено друго решение.

От  гледна точка на защитата на данните, публикуване на данни за служителите в интернет не е желателно, ако тези данни  чрез интернет търсачките  могат да се свържат  с други данни за тези хора.  Така например информация за професионалната позиция може лесно да бъде свързана с данните от личния живот.

Опасността е в това, че от комбинацията на данни може да бъде направен личен  профил на съответния служител.  Потенциални работодатели, наемодатели или други заинтересовани лица могат да получат по този начин  много информация за съответното лице.

За да се противодейства на тази опасност, подобна информация в базата данни на общинския съвет се изолира и до нея може да се достигне само чрез запитване до системата с ръчно   въвеждане на една или повече думи за търсене. Директно свързване  на документите от заседанията с други страници не съществува. По този начин тези  документи са защитени срещу индексиране от интернет търсачките. Противодейства се и на евентуалното изтичане на лични данни на общинските служители в Интернет .

ОЦЕНКА НА ЗАЩИТАТА НА ДАННИ

Община Нордерщедт поддържа през официалната си страница  информационна база данни, в която между другото на потребителя на интернет се предоставят данни  за общинските служителите. С ограничаване на опциите за търсене – достъпът се осъществява изключително чрез думи за търсене, данните са ефективно защитени срещу индексиране от интернет търсачките. Опасността от свързване на данните с други  масиви с данни е изключена. От тази гледна точка данните на служителите  в Интернет са защитени съгласно законовите изисквания.

Проект на:

Община Нордерщедт, Ратхаусалее 50, 22486 Нордерщедт, Германия

E Mail: edv@norderstedt.de