„Благодарност и взаимопомощ“ – нов проект стартиран от отдел „Социално подпомагане” към кметството в Наводари

//„Благодарност и взаимопомощ“ – нов проект стартиран от отдел „Социално подпомагане” към кметството в Наводари

„Благодарност и взаимопомощ“ – нов проект стартиран от отдел „Социално подпомагане” към кметството в Наводари

В  Световния ден на социалните грижи,  отбелязван всяка година на 15 март,  отдел „Социално подпомагане“ предлага уникален проект, в съответствие с по-общата концепция  „Ubuntu“,  осъществен в световен мащаб в периода 2020-2030 г.

Проектът на екипа на отдел „Социално подпомагане” към кметството в Наводари стартира във вторник, 8 март, в СОУ „Lazăr Edeleanu” в Наводари и ще продължи през следващите дни във всички гимназии в Наводари.

Гимназистите бяха поканени във вторник да напишат своите послания на обща тема „Благодарност и взаимопомощ. Гимназистите отговориха на предизвикателството, поставено от отдел „Социално подпомагане” и представиха на своите колеги и поканени учители собственото си виждане по избраната тема. Организаторите са подготвили за всеки участник послание, което да му помогне да постави крайъгълен камък за собствения си път. По време на това събитие те осъзнаха огромните ресурси, с които разполагат, за да помогнат на околните, както и отговорността, която носят към цялото общество, като бъдещи възрастни.

2022-03-31T17:03:27+00:00март 9th, 2022|Бюлетин|