Семинар „Подобряване капацитета на местната публична администрация за публично-частни партньорства“

//Семинар „Подобряване капацитета на местната публична администрация за публично-частни партньорства“

Семинар „Подобряване капацитета на местната публична администрация за публично-частни партньорства“

Семинар „Подобряване капацитета на местната публична администрация за публично-частни партньорства“

В периода 26 – 28 юни 2019 година в румънския град Наводари се проведе семинар „Подобряване капацитета на местната публична администрация за публично-частни партньорства“,  по проект  „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион”.

Служители на общинската администрация в Балчик – водещ партньор в проекта, участват в дискусиите, целящи събиране на идеи и споделяне на опит в работата на двете общини за подобряване обслужването на населението.

При откриването на семинара общинският съветник от Наводари Мариян Сурду отбеляза, че развитието на трансграничните връзки между Северна и Южна Добруджа има бъдеще, тъй като културните корените на населението са общи. Пред гостите от Балчик Сурду представи потенциала на Наводари и сподели, че разчита на опита на балчиклии в привличането на туристи. Двата града са морски и се развиват динамично, като общото е, че през неактивния период те разчитат на уикенд туризма. Експанзията в строителството на хотели и апарт-комплекси през последните години в района на курорта Мамая е налице, но се надявам това да не последва презастрояването на някои от българските курорти, подчерта Магдалена Георгиева – директор на дирекция “Местни данъци и такси”.
Участниците в семинара се запознаха с опита на домакините от Румъния в публично-частното партньорство. Валентин Молдовяну – мениджър съм на ФЛАГ „Делта Дунарии”, разказа за публичните власти и влиянието на европейските фондове върху инвестициите в местните общности в окръг Констанца и окръг Тулча. Той подчерта необходимостта от усвояване и привличане на европейските фондове за по-доброто развитие на местните общности.
В дните на провеждане на семинара гостите от Балчик имаха възможност да разгледат редица обекти, изградени в Наводари със средства от Европейския съюз.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от  община Балчик в партньорство с община Наводари.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

2020-01-17T15:58:46+00:00юни 28th, 2018|Семинари|