Социални услуги

Социални услуги2018-07-15T14:51:03+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА: Социални услуги

CIB – Градове в баланс

В обществените дискусии застаряването на обществото се квалифицира като  тежест за социалните осигурителни и здравни системи. Често се пренебрегва факта, че по-старото поколение има знания и опит, които представляват значим обществен  потенциал. За градовете на Северна Европа адаптирането на местните политики към нуждите и признаването на възможностите на застаряващото общество е една от най-важните задачи.  Ето защо е толкова важно общините да се обърнат към нуждите на  възрастните хора.

Подобряване на качеството на живот

Проектът Градовете в Баланс (ГБ) подобрява  качеството на живот на възрастните хора. По-голямо качество на живот в напреднала възраст означава за ГБ: преместване на фокуса от опазване на здравето и грижите за възрастните хора към по-силна интеграция и работа. Направен е анализ на различни сектори и техния капацитет за интегриране на възрастни хора.

Създаване на места за обмяна на опит между поколенията

Създават се тъй наречените “Сребърни хъбове”. На тези места могат да се срещат възрастни и млади хора. Обменът на мнения може да става лично или виртуално. Този подход създава разбиране към различните начини и стилове на живот. Пример за това е “Старата грънчарница” в Кайзерслаутерн. В рамките на проекта тя се превръща в център за компетенции за всички поколения.

Интеграцията възможна

“Сребърно включване” е друг подпроект, който насърчава застаряващото население да продължи да играе определяща роля в обществото – на социално, техническо и финансово равнище. За тази цел е разработен ГБ инструмент с приложими  стратегии и решения. Доброволческата работа на и с  възрастни хора се поощрява. Направен е опит да се обхванат възможно повече сфери на ежедневието, стартирайки от  работа с новите медии ( курсове за работа със смартфон), през проблема със социалната изолация и помощта за глухи и хора с увреден слух.  Например, в  Хаген се предлагат събития , в които деца, младежи и  възрастните хора си правят изследвания, колко  “стар” е слухът им.  По този начин тийнейджърите развиват усещане за света на възрастните хора.

Използване опита на по-старото поколение

Някои от тях са твърде стари, за да се катерят по дървета, но  са истински майстори в приготвянето на плодове. Други са твърде млади или неопитни да готвят сладко, но биха искали да се научат . Това е само пример от  подпроекта “От плодовете  до масата”,  който показва  потенциала в опита на по-старите поколения.

В много сектори на икономиката, чрез съвети и действия на по-старото поколение са направени  значителни подобрения. В рамките на подпрект “Сребърна икономика ” е създадена къща на доброволците в Брюж, където млади и стари се събират за обмен на знания.

Използвайте успехите и предайте знанието

Не е достатъчно, ако успехите, постигнати от партньорите по проекта, останат в неговите рамки. Резултатите от проекта са обобщени в транснационална интерактивна програма за обучение  за работа с доброволци,  възрастни хора и промяна в нагласите, която вече се предлага от университета в Хаген.

Направени са и наръчници. Така други региони също могат да приложат постигнатото, включвайки възрастните хора в ползи  за обществото.

Проектът се изпълнява от 11 партньора от Германия, Белгия, Великобритания и Холандия.

Повече за него: www.cib-online.eu