Мобилност и транспорт

Мобилност и транспорт2018-07-15T14:49:17+00:00

ДОБРА ПРАКТИКА: МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

Периферен достъп: Мобилни и екологични – също и в селските райони

Да бъдеш екологичен и мобилен без собствената си кола: това често е особено трудно в селските райони. Причините се дължат на демографските промени, на ограничените публични средства и на неадекватното сътрудничество между компетентните  институции.

Проектът по програма Interreg – “Периферният достъп -транснационално сътрудничество и партньорство за по-добър обществен транспорт в периферни и трансгранични региони “- има за цел да подобри мобилността в селските райони, в хинтерланда на гъсто населените  области и в граничните региони. Повече хора трябва да бъдат убедени да оставят колата си и да използват обществения транспорт. За да се постигне това, проектът разчита на нови стратегии за мобилност. Например на автобуси, които пренасят и  велосипеди или на автобуси, които пътниците могат да поръчат по смартфон.

Макар големите градове да внедряват  успешно иновативни форми на мобилност като споделяне на автомобили, места за велосипеди под наем или онлайн билети,  в селските райони на Европа често не се прави нищо. Проектът прилага съвсем различни мерки в седем централноевропейски региона, за да направи обществения транспорт приятен, ефективен и в същото време устойчив. В проекта участват  партньори от  Германия, Италия, Австрия, Полша, Словения, Чехия и Унгария.

Намалете автомобилния трафик

За да подобри мобилността в селските и граничните райони,  проектът насърчава  локалната интермодалност и прехвърлянето от едно транспортно средство на друго.   Целта е подобрена свързаност на различните транспортни средства, за да се постигнат ефективни превози с   кола, автобус, влак или велосипед. Партньорските региони приемат тези предизвикателства по различен начин. В селския район  край Грац  местният партньор  изгражда   мултимодален център и  тества  годността му в ежедневието. Заедно с местните партньори селската община инсталира станции за зареждане на  електрически автомобили, изгражда паркинг за велосипеди и автомобили и оборудва  станция за споделяне на автомобили. Пътници и жители вече могат да избират  между различните видове транспорт.  Например пътникът от околността може да кара електрическата си кола до зарядната станция на гарата , да вземе автобус, или да продължи с  влака  до Грац.

Използвайте  новите комуникационни технологии

За да се облекчи клиента при планирането и организирането на пътуването му, се използват модерните информационни и комуникационни технологии. Регионалните транспортни доставчици обменят информация и я правят достъпна  онлайн. Чрез апликации на телефоните  потребителите по-добре организират пътуването си. Интелигенти мобилни и системи за плащане обслужват покупката и използването на билети. В граничния регион между Италия и Словения закупените билети могат да се ползват в различните транспортни мрежи.  По този начин отпада сравняването и избора между различните оферти.

Засилване на трансграничния трафик

С развитието на транснационалното сътрудничество между транспортните асоциации и общините проектът се насочва към нови  целеви групи, така че да увеличи потребителите  на обществения транспорт. Регионът на Вогтланд например се поставя за цел да натовари един малко използван маршрут между Гера/ Германия и Чеб/ Чехия, като го превръща в “гореща точка” за екскурзиантите.    Така по  маршрута се поставят цифрови информационни табла на двата езика, които информират за горските пътеки, бани, или други забележителности. Това се засилва трансграничния трафик .