Успешни политики и добри практики

/Успешни политики и добри практики
Успешни политики и добри практики2018-07-15T14:40:22+00:00

ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Контейнери за отпадъци на град Крефелд. В допълнение към различните онлайн услуги, град Крефелд, Германия, предлага възможност гражданите да си поръчат контейнери за отпадъци по Интернет.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ICT for Health – ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОЛЗА НА ЗДРАВЕТО

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЗАЕТОСТ

Партньорство за техническо обучение в хранително-вкусовата промишленост в Югоизточен Линкълншър

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Долината Рио Гранде с център Макалън, Тексас илюстрира как една област може да осъществи ефективна интегрирана стратегия за икономическо развитие с участието на всички местни заинтересовани страни

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

Първите последици от изменението на климата — екстремни метеорологични явления, бури и суши — вече са видими и ЕС предприема мерки за намаляване на емисиите на парникови газове.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Общината на Олдеслое  обединява усилията си със сдружението на търговците, за да закупи ново коледно осветление за целия град.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ОКОЛНА СРЕДА

Всяка година в Северозападна Европа се изхвърлят милиони тонове биомаса. Това създава огромно усилие за местните власти

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

РАЗВИТИЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА

Проект: AgriGo4Cities – Градското селско стопанство за променящите се градове: управленски модели за по-добър институционален капацитет и социално приобщаване

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

МОБИЛНОСТ И ТРАНСПОРТ

Да бъдеш екологичен и мобилен без собствената си кола: това често е особено трудно в селските райони.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

ЕЛЕКТРОННО ПРАВИТЕЛСТВО

Информационна система на Общински съвет на Нордерщедт. Влизането в информационната база данни става от  началната страница на града Norderstedt

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

В обществените дискусии застаряването на обществото се квалифицира като  тежест за социалните осигурителни и здравни системи.

ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ