Видео клипове

Видео клипове2020-01-16T14:24:11+00:00

Видео клип за конференция за стартиране в Балчик – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Репортаж за приключил семинар в Балчик – 06-08.06.2018 – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Адриан Константин за ползите от проекта – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Лаура Манкаш за стратегическите проекти в Румъния – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Информационен дисплей в Туристически информационен център “Мелницата”, Балчик – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Интегрирана информационна система в Община Балчик – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Адриан Константин – напредък по проекта – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Двудневен семинар “Имам идея” в Балчик – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Красен Русев за семинара “Имам идея” – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Валери Иванеску за семинара “Имам идея” – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Предложения от семинара “Имам идея” – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Зоя Любенова за семинара “Имам идея” – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Град Наводари – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Валентин Молдовяну за публично-частните партньорства – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Проект за обновяване на Културния център и парка в Наводари – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Реконструкция на моста в Наводари – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Реконструкция на училище №3 в Наводари – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Проект за три нови парка и Дневен център в Наводари – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Финална пресконференция – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Обобщение за завършилия проект – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”