Видео клипове

Видео клипове2019-04-26T01:43:19+00:00

Видео клип за конференция за стартиране в Балчик – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Видео клип за приключил семинар в Балчик – 06-08.06.2018 – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”

Видео клип за Туристически информационен център “Мелницата”, Балчик – Проект 16.5.2.011 “SMART BSnetwork”