Семинара „Имам идея“ – град Балчик

//Семинара „Имам идея“ – град Балчик

Семинара „Имам идея“ – град Балчик

Семинар “Имам идея: Как да направим градовете по-умни и по-зелени?“

На 13 и 14 юни 2019 година в град Балчик, хотел Уайт рок касъл се проведе семинар “Имам идея: Как да направим градовете по-умни и по-зелени?”,  по проект  „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион”.

Семинарът имаше за цел генериране на иновативни идеи за развитието на трансграничния черноморски регион по отношение на градско планиране, околна среда, въвеждане на умни решения и иноватовни технологии.

В семинара се включиха общо двадесет български и двадесет румънски участника – граждани, експерти и специалисти по общинско планиране, управление на проекти, териториално управление, градска мобилност, околна среда, към представители на бизнеса, както и представители на местни и регионални публични власти от Черноморските общини на област Добрич и област Констанца.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от  община Балчик в партньорство с община Наводари.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

ДНЕВЕН РЕД

13 юни 2019 г. – Четвъртък
12.00 – 13.00 Настаняване на участниците в хотел „Уайт рок касъл“ – Балчик
13.00 – 13.40 Обяд
13.40 – 14.00  Регистрация на участниците; кафе пауза
14.00 – 14.30 ч. Откриване на семинара – Димитрин Димитров, Зам. кмет на община Балчик; 

Представяне на партньорите по проекта и участниците в семинара; 

Кратка презентация на проекта – Божанка Добрева, координатор

14.30–16:00 ч. Представяне на дневния ред, целите и очакваните резултати

Представяне на методологията, процеса, принципите и организацията на работа

16.00-16.15 ч. Кафе пауза
16.15-18.30 ч. Работа в малки групи:

Представяне на предизвикателството

Разясняване и дефиниране на предизвикателството

Генериране, синтезиране и групиране на идеи

18.30 – 19.45 ч. Консултации между работните групи
20.00 – 22.00 ч. Вечеря
14 юни 2019 г. – Петък
8.45 – 9.00   Регистрация на участниците
9.00 – 9.30 ч. Преглед на Ден 1 и представяне на дневния ред и целите за Ден 2

Игра за сътрудничество

9.30 – 10.30 ч. Работа в малки групи:

Преглед и обогатяване на резултатите от Ден 1

Поставяне на “етикети” на групираните идеи

Приоритизиране на идеите

10.30 – 11.00 ч. Кафе пауза
11.00 – 13.30 ч. Работа в малки групи (продължение)

Избор на 2 идеи за реализация

Подготовка за презентиране на избраните идеи

Презентации на идеите

13.30 – 14. 30 ч. Обяд
14.30 – 15.00 ч. Дискусия; Въпроси и отговори
15.00 – 15.30 ч. Основни изводи

Оценка и закриване

2020-01-17T15:30:49+00:00юни 14th, 2018|Семинари|