Конкурс за изработване на произведения от отпадъчни материали на тема “Ден на Земята”

//Конкурс за изработване на произведения от отпадъчни материали на тема “Ден на Земята”

Конкурс за изработване на произведения от отпадъчни материали на тема “Ден на Земята”

Община Балчик организира ежегодно инициативи във връзка с “Ден на Земята”. Тук ви представяме инициативата за 2022 година, която може да послужи като добра практика и за другите партньорски общини.

Община Балчик и “Булекопак” АД организират конкурс за изработване на произведения от отпадъчни материали на тема “Ден на Земята”

І. Целева група

  • В конкурса могат да участват ученици от I – IV клас от училищата в община Балчик

ІI. Партньори – ОБЩИНА БАЛЧИК  и  „БУЛЕКОПАК” АД

ІІІЦели на инициативата:

  • Да фокусира вниманието на децата към проблемите, свързани с опазването на околната среда;
  • Да акцентира върху идеята за повторната употреба на отпадъците, която дава възможност за изработване на красиви и уникални творби;
  • Да засили и насърчи отговорността на подрастващите към околната среда и грижата за нейното опазване.

ІV. Процедура за кандидатстване:

  • Произведенията трябва да бъдат изработени от екологични (рециклирани) и/или отпадъчни материали;
  • На гърба да бъдат изписани име, фамилия, клас и училище на участника.

V. Критерии за оценка на изработените предмети:

  • Естетическо и художествено оформление;
  • Оригиналност на произведенията и използваните материали;
  • Възможност за практическо приложение.

Представените предмети от екологични (рециклирани) и/или отпадъчни материали ще бъдат оценени от жури, съставено от представители на „БУЛЕКОПАК” АД и ОБЩИНА БАЛЧИК.

VІ. Срок и предаване:

Конкурсните работи трябва да бъдат предадени при преподавателите по Изобразително изкуство в училището не по-късно от 21 април 2022 година.

VІІ. Приключване на конкурса и награждаване:

Победителите в конкурса ще бъдат обявени и наградени на 29 април 2022 г. от 12:30 часа в сградата на Община Балчик.

Награди:

І-во място – Електронен четец Kindle

ІІ-ро място –  Смарт часовник Xiaomi

ІІІ-то място – Безжични слушалки Xiaomi

2022-03-30T17:01:29+00:00март 25th, 2022|Бюлетин|