Семинара „Имам идея“ – град Наводари

//Семинара „Имам идея“ – град Наводари

Семинара „Имам идея“ – град Наводари

Семинар “Имам идея“

На 28 и 29 юни 2019 година в град Наводари се проведе семинар “Имам идея”,  по проект  „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион”.

Семинарът имаше за цел генериране на иновативни идеи за развитието на трансграничния черноморски регион по отношение на градско планиране, околна среда, въвеждане на умни решения и иноватовни технологии.

В семинара се включиха общо двадесет български и двадесет румънски участника – граждани, експерти и специалисти по общинско планиране, управление на проекти, териториално управление, градска мобилност, околна среда, към представители на бизнеса, както и представители на местни и регионални публични власти от Черноморските общини на област Добрич и област Констанца.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от  община Балчик в партньорство с община Наводари.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

2020-01-17T16:20:18+00:00юни 29th, 2018|Семинари|