Съвет на европейските общини и региони

//Съвет на европейските общини и региони

Съвет на европейските общини и региони

Съветът на европейските общини и региони (СЕОР) е най-старото и най-голямото европейско сдружение на местните и регионалните власти. Членовете на СЕОР са национални асоциации на местната и регионалната власт, чиито собствени членове са местните и регионалните власти в тяхната страна. СЕОР се състои от 60 членове от 41 от 47-те страни членки на Съвета на Европа, включително всички 28 държави членки на Европейския съюз. Заедно те представляват около 150 000 общини и региони. Община Балчик е член на Националното сдружение на общините в Република България, и като такъв взема участие в събитията, обсъжданията и вземане на решения свързани с дейността на СЕОР.

Повече информация на дейността и предстоящи събития на СЕОР можете да намерите на следния уеб адрес: www.ccre.org

2020-02-26T14:19:36+00:00октомври 25th, 2019|Бюлетин|