Събития

/Събития

Пресконференция за край на проекта

Пресконференция за край на проекта Пресконференция за край на проект  „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион” се проведе на 20 август от 12:00 часа в град Наводари. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от  [...]

2020-07-07T16:34:03+00:00януари 17th, 2020|Събития|

Пресконференция за начало на проекта

Начална пресконференция Начална пресконференция по проект  „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион” се проведе на 16 февруари от 10.30 часа в Балчик, в сградата на общинска администрация, заседателна зала ет. 1. Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално [...]

2020-01-17T15:44:46+00:00февруари 16th, 2018|Събития|