Пресконференция за край на проекта

//Пресконференция за край на проекта

Пресконференция за край на проекта

Пресконференция за край на проекта

Пресконференция за край на проект  „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион” се проведе на 20 август от 12:00 часа в град Наводари.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от  община Балчик в партньорство с община Наводари, област Констанца.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

 

Бюджет на проекта: 427 222,06 евро

Период на изпълнение: 22.08.2017 г. – 21.08.2019 г.

2020-01-17T16:47:43+00:00януари 17th, 2020|Събития|