Mobilitate și transport

Mobilitate și transport2020-02-05T15:04:03+00:00

BUNA PRACTICĂ: MOBILITATE ȘI TRANSPORT

Acces periferic: Mobil și ecologic – și în zonele rurale

Să fi ecologic și mobil fără mașina proprie: acest lucru este adesea dificil în zonele rurale. Motivele se datorează schimbărilor demografice, fondurilor publice limitate și cooperării inadecvate între instituțiile competente.

Proiectul Interreg – „Acces periferic – cooperare transnațională și parteneriat pentru un transport public mai bun în regiunile periferice și transfrontaliere” – își propune să îmbunătățească mobilitatea în zonele rurale, în interiorul zonelor dens populate și în regiunile de frontieră. Mai mulți oameni trebuie convinși să își părăsească mașina și să folosească transportul în comun. Pentru a realiza acest lucru, proiectul se bazează pe noi strategii de mobilitate. De exemplu, autobuzele care transportă și biciclete sau autobuzele pe care pasagerii le pot comanda prin smartphone.

În timp ce marile orașe au implementat cu succes forme inovatoare de mobilitate, cum ar fi schimbul de mașini, închirieri de biciclete sau ticketing online, deseori nu se face nimic în Europa rurală. Proiectul aplică măsuri foarte diferite în șapte regiuni ale Europei Centrale pentru a face transportul public plăcut, eficient și în același timp durabil. La proiect participă parteneri din Germania, Italia, Austria, Polonia, Slovenia, Republica Cehă și Ungaria.

Reduceți traficul auto

Pentru a îmbunătăți mobilitatea în zonele rurale și de frontieră, proiectul promovează intermodalitatea și transferul de la un mijloc de transport la altul. Scopul este de a îmbunătăți conectivitatea diferitelor vehicule pentru a obține un transport eficient cu mașina, autobuzul, trenul sau bicicleta. Regiunile partenere acceptă diferit aceste provocări. În zona rurală din Graz, partenerul local construiește un centru multimodal și își testează funcţionalitatea sa zilnic. Împreună cu partenerii locali, municipalitatea rurală instalează stații de încărcare a vehiculelor electrice, construiește o parcare pentru biciclete și mașini și echipează o stație de distribuire a mașinilor. Pasagerii și rezidenții pot alege acum diferite moduri de transport.  De exemplu, un pasager din zonă își poate conduce mașina electrică până la stația de încărcare a stației, să ia un autobuz sau să continue cu trenul spre Graz.

Utilizați noile tehnologii de comunicare

Tehnologiile moderne de informare și comunicare sunt utilizate pentru a facilita clientul în planificarea și organizarea călătoriei sale. Furnizorii de transport regional fac schimb de informații și o pun la dispoziție online. Consumatorii își pot organiza mai bine călătoriile prin intermediul aplicațiilor telefonice. Sistemele inteligente și mobile de plată deservesc achiziția și folosirea biletelor. În regiunea de frontieră dintre Italia și Slovenia, biletele achiziționate pot fi utilizate pe diferite rețele de transport.  Acest lucru elimină comparația și alegerea dintre diferite oferte.

Intensificarea traficului transfrontalier

Odată cu dezvoltarea cooperării transnaționale între asociațiile de transport și municipalități, proiectul vizează noi grupuri țintă, astfel încât să crească utilizatorii de transport public. Regiunea Vogtland , de exemplu, își propune să încarce o rută mai puțin folosită între Gera / Germania și Cheb / Republica Cehă, transformând-o un „punct fierbinte” pentru turiști. Astfel, panourile digitale de informare în ambele limbi sunt plasate de-a lungul traseului, informând despre trasee forestiere, băi sau alte repere. Aceasta intensifică traficul transfrontalier.

INTERMODALITATE ȘI CORIDOARE

Pentru a obține o rețea intermodală complet integrată și o piață unică europeană funcțională, trebuie să dezvoltăm planificarea transfrontalieră în coridoarele TEN-T. În acest fel, vom interconecta toate modurile diferite de transport și vom evita blocajele.

“Pentru viitor, trebuie să combinăm transportul cu platformele digitale”, a subliniat membrul CESE, Alberto Mazzola, care a subliniat de asemenea că multe chestiuni cruciale privind infrastructura și problemele de reglementare trebuie încă abordate. “Pentru a dezvolta și îmbunătăți coridoarele, dialogul dintre autorități și societatea civilă este fundamentala”.

MOBILITATE VERDE

UE va îndeplini obiectivele privind clima numai dacă vom trece rapid la decarbonizarea transportului. Acest lucru implică încercări serioase de reducere a utilizării carbonului în transportul aerian, trecerea de la aer la calea ferată pentru călătorii de mai puțin de 750 km, continuarea decarbonizării transportului rutier, inclusiv extinderea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice și trecerea de la transportul privat la transportul public în orașe.

Căile ferate federale austriece sunt pe drumul cel bun: nu numai că sunt cel mai mare furnizor de servicii de mobilitate din Austria, ci și cea mai importantă companie de protecție a climei din Austria, a subliniat Andreas Matthä, șef executiv al ÖBB Holding. “Scopul nostru de corporație este acela de a atinge neutralitatea CO2”, a declarat el. “Acesta este motivul pentru care ÖBB și-a stabilit propria strategie de protecție a climei 2030 cu șase domenii principale de acțiune – electrificarea, sistemele alternative de antrenare pe calea ferată și pe șosele, energiile regenerabile, eficiența energetică și transferul modal de la rutier la calea ferată”.

Membrul CESE Sir Graham Watson a reiterat măsurile pozitive pe care le-a luat Comisia Europeană cu inițiativele sale de decarbonizare a sectorului transporturilor, în special prin accelerarea furnizării infrastructurii de combustibili alternativi cu obiectivul de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și emisiile de poluanți atmosferici până în 2050. Cu toate acestea, “suntem îngrijorați de faptul că măsurile naționale de decarbonizare elaborate de statele membre nu se încadrează în prezent în obiectivele declarate și că, din acest motiv, planul de acțiune privind infrastructura combustibililor alternativi este susceptibil de eșec”.

PROVOCĂRI PENTRU AGLOMERARILE URBANE

Aproximativ 70% din populația UE locuiește în orașe, iar 80% din PIB-ul Uniunii este generat în orașe. Urbanizarea continuă este o oportunitate și o provocare în același timp. Oferirea unei calități ridicate a vieții în orașe necesită, pe de o parte, dezvoltări inteligente, forme de mobilitate ecologică, aer curat și zgomot redus din trafic și, pe de altă parte, o infrastructură de transport optimizată, precum și locuri de muncă de calitate.

Trebuie dezvoltată o coordonare solidă și coerentă între toți factorii de decizie publici și privați de la toate nivelurile, a subliniat Thomas Kattnig, membru al CESE. “Planurile de mobilitate urbană durabilă ar trebui să devină o prioritate la toate nivelurile din UE”, a spus el. “Avem nevoie de planuri care să fie în concordanță cu obiectivele privind climatul, mediul și energia, protecția sănătății și economiile de timp și de energie, care sunt factorii cheie ai economiei”.

Punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (SDG) este o responsabilitate comună a societății civile, a UE și a autorităților statelor membre, precum și a sectorului privat. Aceasta a fost una dintre principalele concluzii ale conferinței la nivel, organizate in data de 30 octombrie 2018 de către Ministerul de externe al Olandei, Consiliul Social și Economic al Olandei și CESE. De asemenea, experții au fost de acord că o combinație de măsuri de reglementare și de stimulente pentru inițiativele voluntare este esențială pentru a crea condiții de concurență echitabilă și inițiative naționale la scară mai largă.

Reprezentanții întreprinderilor, sindicatelor, reprezentanți din toate domeniile societății civile, statele membre și instituțiile publice din întreaga Europă au discutat despre cele mai bune modalități de a încuraja și de a asigura un comportament responsabil al afacerilor și de a stimula realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă. Ședința de deschidere a fost prezidată împreună de Luca Jahier, președintele CESE; Frans Timmermans, prim-vicepreședinte al Comisiei Europene; și Sigrid Kaag, ministrul comerțului exterior și cooperării pentru dezvoltare din Țările de Jos, care au convenit asupra importanței dezvoltării durabile și rolului esențial al societății civile în monitorizarea implementării politicilor de urmărire a comportamentului responsabil al afacerilor.

Conferința a fost structurată în patru ateliere paralele despre  lanțurile de valori globale și responsabilitatea socială corporativă în sectorul textilelor, al sectorului bancar, al industriei extractive și al sectorului agroalimentar. Aceste ateliere au fost adresate reprezentanților societății civile și au vizat identificarea și împărtășirea experiențelor de succes și explorarea inițiativelor care ar putea fi reduse la nivelul UE.

Unul dintre cele mai dezvoltate puncte a fost dihotomia dintre abordările voluntare cu mai multe părți interesate în ceea ce privește conduita profesională responsabilă și reglementarea obligatorie. Consensul general a fost că ambele abordări sunt la fel de necesare. Potrivit lui Joseph Wilde, cercetător principal la OECD Watch, legislația este esențială pentru a asigura respectarea standardelor minime comune și a adăugat că stimulentele pot ajuta întreprinderile mici și mijlocii să adere la aceste principii fără a fi împovărate cu sarcini sau costuri suplimentare. Francis West, directorul programului Shift Business Learning, a subliniat că trebuie să existe mai multă conversație în legătură cu beneficiile diferitelor inițiative, atât voluntare, cât și cele de reglementare, în ceea ce privește complementaritatea și că companiile de prim rang ar trebui recompensate.