Семинар “Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности”

//Семинар “Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности”

Семинар “Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности”

law_6-compressorОт август 2017 година Община Балчик изпълнява проект  “Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион”,   Програма Interreg V-A Румъния-България.

В рамките на проекта на 6, 7 и 8 юни в град Балчик,   хотел Уайт рок касъл,   ще се проведе семинар “Интелигентно развитие и сътрудничество на трансграничните черноморски общности”.

Семинарът има за цел обмен на добри практики, презентиране на успешни политики и иновации в публичното управление, както и създаването на мрежа на публични и частни заинтересовани страни от черноморските общности на област Добрич и област Констанца –  местни и регионални публични власти, граждански сдружения, НПО, общо двадесет от общините Шабла, Каварна и Балчик  и двадесет от градовете Констанца, Наводари, Мангалия, Ефория.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от  община Балчик в партньорство с община Наводари.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

Бюджет на проекта: 427.222,06 евро

Период на изпълнение: 22.08.2017г. – 21.08.2019г.

2018-09-27T12:19:05+00:00юли 3rd, 2018|Семинари|