Informații generale despre rețea

//Informații generale despre rețea
Informații generale despre rețea2019-08-20T09:51:09+00:00

Principalele obiective

Încurajarea cooperării pe termen lung între administrații și părțile interesate publice și private;

Promovarea transferului de cunoștințe, bune practici și soluții inovatoare în domeniile administrației publice, serviciilor sociale, schimbărilor climatice, eficienței energetice, mediului, zonelor marine și altele.

În contextul politicilor și proceselor europene de globalizare

Contribuie la un proces coordonat de planificare și dezvoltare bazat pe o abordare orizontală și de jos în sus pentru a se adapta mai bine la nevoile locale specifice.

Rețeaua va contribui la

 • promovarea bunei guvernări;
 • consolidarea capacității instituționale prin cooperarea orizontală transfrontalieră între diferite unități ale administrațiilor publice;
 • transfer de cunoștințe și cooperare între părțile interesate publice și private;
 • cooperarea dintre administrațiile municipale din regiunea Mării Negre.
 • Ne propunem să-l transformăm într-un motor pentru implementarea și promovarea bunelor practici și a proiectelor pilot;
 • Vor fi invitate să participe toate municipalitățile, orașele și comunele din Marea Neagră – Kavarna, Shabla, Mangalia, Tekirgol, Eforia, Kostinești, Constanța și altele.
 • Un total de 20 de părți interesate – părți interesate din regiunea Dobrich și minimum 30 – din regiunea Constanța.

Toți membrii rețelei vor fi implicați în activități suplimentare ale proiectului. Pentru operarea cu succes a rețelei, vor fi implementate următoarele etape:

 • Identificarea și atragerea de potențiali membri;
 • Dezvoltarea unui plan comun de comunicare;
 • Pregătirea unui profil al fiecărui membru al rețelei;
 • Pregătirea materialelor pe temele enumerate, care va fi publicată pe platforma web comună;
 • Emiterea unui buletin informativ lunar cu noutăți și bune practici;
 • Participarea la seminarii și evenimente comune.