Dezvoltarea democrației

Dezvoltarea democrației2019-08-19T13:56:40+00:00

BUNE PRACTICI: Implicarea cetățenilor în luarea deciziilor

Proiect: AgriGo4Cities – Agricultura urbană pentru orașe în schimbare: Modele de guvernare pentru o mai bună capacitate instituțională și incluziune socială

În contextul sistemelor de guvernare, instituțiile publice au o capacitate de diminuare a inițierii proceselor de luare a deciziilor. Lipsa mecanismelor de participare diminuează motivația oamenilor de a participa la guvernare și administrație, lăsându-i în afara deciziilor politice, sociale și economice și nu sunt suficient de competenți pentru a acționa ca un partener și un motor egal pentru schimbare. Prin urmare, decalajul dintre cetățeni și autoritățile publice de la diferite niveluri se mărește, ceea ce duce la o mai mare neîncredere și lipsă de participare a publicului, în special în rândul persoanelor defavorizate și cu risc de excludere socială, cum ar fi persoanele defavorizate social, șomerii, persoanele fără adăpost, romi, bătrâni, femei și tineri. Creșterea inegalităților sociale și economice se reflectă în calitatea redusă a vieții în orașe.

Pentru a răspunde acestor provocări, proiectul utilizează „Participarea la agricultură urbană și suburbană (UPA)” ca o metodă nouă și puternică. Scopul este de a îmbunătăți capacitatea instituțiilor publice de a reduce la minimum excluderea socio-economică a grupurilor vulnerabile / comunităților marginalizate și de a promova dezvoltarea urbană durabilă în regiunea Dunării.

În acest scop, proiectul dezvoltă o metodologie inovatoare de planificare participativă și o integrează în procesele de luare a deciziilor. Metodologia își propune să îmbunătățească capacitatea administrațiilor publice de a implica părțile interesate și cetățenii în guvernare și participarea publicului. O cooperare mai strânsă ar trebui să consolideze încrederea reciprocă și incluziunea socio-economică a grupurilor vulnerabile și marginalizate. Inegalitățile sociale și economice inferioare duc la o dezvoltare mai durabilă a zonelor urbane defavorizate.

Rezultatul principal este o cooperare mai strânsă între administrațiile publice și cetățeni pentru a îmbunătăți integrarea socio-economică a grupurilor vulnerabile și pentru a promova dezvoltarea urbană durabilă. Proiectul va dezvolta o metodologie comună UPA. Printr-un catalog cu cele mai bune practici interactive UPA, proiectul își propune să încurajeze parteneriate locale formate din administrații publice, grupuri vulnerabile și alți actori din șase zone pilot.

Un instrument de instruire este, de asemenea, dezvoltat pe baza orientărilor pentru elaborarea și implementarea unui plan de acțiune. Prin cursuri intensive și șase călătorii de studiu, instrumentul de instruire va fi livrat partenerilor locali. Metodologia comună va fi testată în zonele pilot prin elaborarea și implementarea a șase planuri de acțiune UPA. Testul va fi completat de un program de instruire inovator și un chestionar de evaluare a performanței UPA. Toate cunoștințele și experiența vor fi integrate în leadershipul transnațional UPA și diseminate prin instrumente și canale transnaționale de parteneriat pe mai multe niveluri, care vizează o mai bună guvernare. Utilizarea rezultatelor este asigurată de șase planuri de monitorizare locale și una transnațională în regiunea Dunării.

Partener principal: Centrul de cercetare al Academiei Sloveniei de Științe și Arte