Ocrotirea sănătății

Ocrotirea sănătății2019-08-19T14:40:36+00:00

BUNA PRACTICĂ: SISTEMUL DE SĂNĂTATE

TIC pentru sănătate – TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE ÎN SLUJBA SISTEMULUI DE SĂNĂTATE

Modificările demografice din regiunea Mării Baltice au dus la creșterea numărului de pacienți vârstnici cu boli cronice. Acest lucru pune sistemele de sănătate publică cu un număr constant sau în scădere de medici, față-n față cu provocarea menținerii asistenței medicale de calitate în zone mai puțin populate. Conceptul de e-sănătate poate ajuta în această situație, deoarece instrumentele tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) ajută la depășirea distanțelor și la accelerarea proceselor. Un exemplu de astfel de tehnologie este transferul online a valorilor tensiunii arteriale către medicul curant.

Pentru a ajuta noile tehnologii, utilizatorii lor trebuie să le adopte și să poată lucra cu ele. Acest lucru necesită un climat adecvat. Partenerii proiectului se concentrează inițial pe pacienții cu boli cardiace cronice, dar vizează, de asemenea, crearea de oportunități pentru transferul rezultatelor către alte grupuri de pacienți.

Soluțiile de îngrijire la domiciliu, care includ monitorizarea parametrilor vitali, cum ar fi greutatea și tensiunea arterială pe internet și numirea terapiei în timp util, permit persoanelor în vârstă să stea mai mult timp acasă.

Adesea, pacienții vârstnici nu sunt capabili să evalueze în mod independent modificările parametrilor vitali și să solicite atenție medicală. Pentru a rezolva această problemă, partenerii de proiect dezvoltă programa de învățământ ”SALUDA”. Acesta este în șase limbi și permite pacienților să aibă un dosar web de pacient care este revizuit de către medicul curant. Programul a fost testat în cadrul proiectului .

Transferul de cunoștințe este una dintre pietrele de temelie ale proiectului. Cu numeroase conferințe, seminarii și ateliere, grupurile țintă sunt informate despre oportunitățile din domeniul sănătății electronice. Succes: 400 de pacienți cu insuficiență cardiacă cronică și medici din regiunea Mării Baltice testează programul pilot al programului ”SALUDA”.

Pe lângă SALUDA, utilizatorii instrumentului de învățare bazat pe web au capacitatea de a utiliza un portal de sănătate personală cu informații medicale inteligibile. Portalul permite pacienților bolnavi cronici să-și documenteze electronic fișele de sănătate. Deoarece datele de sănătate pot fi astfel împărtășite cu alții, o mai mare flexibilitate spațială este creată pentru consumatori.

 

Utilizarea tehnologiilor electronice în asistența medicală este un alt element al discuțiilor din proiect.  Un studiu a fost publicat pe „Exemple de bune practici pentru utilizarea TIC în asistența medicală și transferabilitatea lor potențială”, care abordează aspecte ale transferului, cum ar fi legislația, politicile, finanțarea asistenței medicale, condițiile cadrului organizațional, dependența de echipament, nivelul de pregătire medicală, diferențe lingvistice și culturale.

 

Proiectul contribuie la transferul de cunoștințe către grupurile țintă și creează baza pentru utilizarea lor în viitor. De asemenea, inițiază o discuție publică cu privire la provocările cu care se confruntă regiunile în contextul unei societăți informaționale și a unor zone depopulate.

 

Este realizat de 9 parteneri din Danemarca, Germania, Finlanda, Lituania, Polonia, Norvegia, Rusia, Suedia

Subiect principal: schimbare demografică

Obiective: îmbunătățirea cunoștințelor, abilităților și a utilizării tehnologiei în favoarea sănătății electronice în contextul schimbărilor demografice

www.ictforhealth.net