Mediul înconjurător

Mediul înconjurător2019-08-19T14:08:06+00:00

BUNA PRACTICĂ: MEDIUL ÎNCONJURĂTOR

RE-DIRECT: filtru de cărbune activ din deșeuri organice

În fiecare an, milioane de tone de biomasă sunt emise în Europa de Nord – Vest. Acest lucru creează un efort enorm pentru autoritățile locale: biomasa formată din deșeuri verzi, iarbă tăiată sau frunze este de obicei foarte contaminată și neomogenă în compoziție. În plus, datorită conținutului ridicat de apă și cenușă, are un conținut redus de energie. Scopul proiectului RE-DIRECT („Dezvoltarea regională și integrarea deșeurilor de biomasă neutilizate ca resursă pentru transformarea circulară și economică”) este prelucrarea acestui tip de biomasă pentru încărcarea și activarea biocărbunelui rezultat. Cărbunele activ este universal. Este folosit, de exemplu, în filtrele de aer și apă .

Comerțul global cu cărbune activ este în creștere. Există deja instalații pentru producerea și prelucrarea cărbunelui activ în Europa, dar cantități mari sunt importate din Asia pentru a răspunde cererii: Germania, de exemplu, a importat cărbune activ în 2015 în valoare de 154 milioane de euro, în timp ce în 2000, importurile au fost de 61 de milioane. Cu proiectul RE-DIREC, cei unsprezece parteneri vor contribui la înlăturarea dependenței Europei de importuri. Parteneriatul include companii publice de deșeuri, universități și agenții de energie, organizații neguvernamentale și instituții de învățământ. Universitatea Kassel este partenerul lider.

Utilizarea cărbunelui activ pentru purificarea apei

Accentul este pus pe utilizarea cărbunelui activ pentru a elimina urmele de poluanți în stațiile de epurare a apelor uzate. Uniunea Europeană acordă o mare importanță conservării apei. De exemplu, are o listă de avertizare a substanțelor care se găsesc din ce în ce mai mult în apă.

Ca parte a proiectului, partenerii planifică construcția unei instalații de producție de cărbune activ în Baden-Baden, testarea și punerea în funcțiune a acesteia.  Acesta trebuie să producă cărbune activ din biomasa disponibilă în regiune pentru a purifica apele reziduale ale rezidenților de micro-poluanți, cum ar fi reziduuri de medicamente, antibiotice și hormoni.

Pregătirea biomasei

Partenerii analizează inițial biomasa disponibilă, rutele de consum de cărbune activ și infrastructura stațiilor de epurare din regiunile respective. Următorul pas este verificarea în ce măsură biomasa disponibilă este potrivită pentru producerea cărbunelui activ.  În acest scop, partenerii examinează întregul lanț de procese tehnice. Acesta constă inițial în colectarea și transportul biomasei. Urmează spălarea, tratamentul hidrotermic și drenajul mecanic. Rezultatul este un suc stors care este folosit ca materie primă cu potențial ridicat pentru producerea de gaze în uzina de biogaz. Brichetele spălate și cu conținut scăzut de minerale sunt carbonizate. Biocărbunele după aceea este activat cu aburi.

Studiul celor trei dimensiuni ale sustenabilității

În ceea ce privește rentabilitatea, partenerii de proiect dezvoltă un instrument prin care părțile interesate regionale pot testa fezabilitatea economică a abordării RE-DIRECT din zona lor.  Impactul ecologic asupra schimbărilor climatice, consumului de energie, calității apei, oxidării și poluării cu nutrienți a apei sunt examinate printr-o analiză a ciclului de viață. Nu în ultimul rând, partenerii s-au ocupat și de sustenabilitatea socială, cum ar fi crearea de locuri de muncă.

Date despre proiect:

Consorțiu: 11 parteneri din Germania, Marea Britanie, Franța, Irlanda și Belgia

www.nеweurope.eu / re-direct