Семинара „Имам идея“ – град Балчик

//Семинара „Имам идея“ – град Балчик

Семинара „Имам идея“ – град Балчик

Семинар “Имам идея: Как да направим градовете по-умни и по-зелени?“

На 13 и 14 юни 2019 година в град Балчик, хотел Уайт рок касъл се проведе семинар “Имам идея: Как да направим градовете по-умни и по-зелени?”,  по проект  „Мрежа за интелигентно сътрудничество на черноморските общности в трансграничния регион”.

Семинарът имаше за цел генериране на иновативни идеи за развитието на трансграничния черноморски регион по отношение на градско планиране, околна среда, въвеждане на умни решения и иноватовни технологии.

В семинара се включиха общо двадесет български и двадесет румънски участника – граждани, експерти и специалисти по общинско планиране, управление на проекти, териториално управление, градска мобилност, околна среда, към представители на бизнеса, както и представители на местни и регионални публични власти от Черноморските общини на област Добрич и област Констанца.

Проектът се финансира по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Румъния  България чрез Европейския фонд за регионално развитие и се изпълнява от  община Балчик в партньорство с община Наводари.

Основната цел на проекта е да създаде условия за сътрудничество между публичните администрации в трансграничния регион на черноморските общини в област Добрич и окръг Констанца, да подобри тяхната ефективност и да стимулира участието на частните заинтересовани страни в процеса на вземане на решения.

2019-06-28T15:55:05+00:00юли 3rd, 2018|Семинари|